PharmIntel is een onafhankelijke en gevestigde dataverwerker, gespecialiseerd op het gebied van dure ziekenhuisgeneesmiddelen. Wij berekenen kengetallen en presenteren deze in de vorm van dashboards met graphics. Dit doen we voor de meeste ziekenhuizen in Nederland.
Meten is weten

De dashboards geven per geneesmiddel of groep geneesmiddelen inzicht in:

 • de ontwikkeling van het geneesmiddel in de praktijk
 • het gepast geneesmiddelengebruik
 • de effectiviteit van het geneesmiddel
 • de uitvoering van kwaliteit- en inkoopafspraken
 • de geneesmiddelen
 • de praktijkvariatie tussen ziekenhuizen (benchmarking)

PharmIntel kan inzicht bieden:

 • per geneesmiddel of een groep geneesmiddelen
 • per indicatie
 • per ziekenhuis, inkoopgroep of landelijkKengetallen op maat

PharmIntel heeft een groot aantal kengetallen geprogrammeerd en is gespecialiseerd in het op maat ontwikkelen en programmeren van complexe kengetallen.
Snel en actueel inzicht

De kengetallen kunnen op maand-, kwartaal- of jaarbasis worden opgeleverd en leveren snel een actueel inzicht. De dashboards bieden informatie per ziekenhuis, een groep ziekenhuizen of bevatten een landelijk overzicht.
Betrouwbare informatie zonder administratieve belasting voor zorgverleners

 • Kengetallen zijn op geaggregeerd niveau en worden voor elk ziekenhuis berekend op basis van definities en algoritmes in een state-of-the-art IT platform.
 • Het proces van dataverwerking is dan ook in hoge mate geautomatiseerd. Het vergt geen administratieve handelingen en tijd van artsen, ziekenhuisapothekers of andere zorgverleners binnen ziekenhuis.Waarborgen goed gebruik en beheer data

 • PharmIntel heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met ziekenhuizen op basis van de standaard van de Brancheorganisatie Zorg (B0Z).
 • Het managementsysteem van PharmIntel is ISO-27001 en NEN-7510 gecertificeerd.
 • PharmIntel voldoet aan de AVG.
 • PharmIntel gebruikt gepseudonimiseerde data die zij ontvangt van ziekenhuizen.
 • Ziekenhuizen blijven eigenaar van de data en kengetallen. Deze worden alleen aangewend voor door het ziekenhuis aangegeven doeleinden.
 • De kengetallen kunnen worden gebruikt in het kader van afspraken die ziekenhuizen maken met andere partijen, zoals fabrikanten, beroepsverenigingen, verzekeraars. Dit gebeurt alleen met uitdrukkelijke toestemming van het ziekenhuis. Deze partijen hebben in geen geval toegang tot de onderliggende data waarmee de kengetallen zijn berekend.Meer informatie

Wilt u meer weten over onze dienstverlening en werkwijze? Vraag dan informatie aan of neem telefonisch contact op met een van onze teamleden.